products: Silver Sulphadiazine IP 1.00%w/w, Chlorhexidine Gluconate Soln IP Eq. to Chlorhexidine 0.2%w/w, Metronidazole 1.00%w/w Cream

Silver Sulphadiazine IP 1.00%w/w, Chlorhexidine Gluconate Soln IP Eq. to Chlorhexidine 0.2%w/w, Metronidazole 1.00%w/w Cream

Date: January 7, 2022