products: Ketoconazole 2% w/w, Iodochlorhydroxyquinoline 1% w/w, Clobetasol propionate 0.05% w/w,Gentamicin sulphate 0.10% w/w, eq to gentamicin 0.10% w/w,chlorocresol 0.10%w/w cream

Ketoconazole 2% w/w, Iodochlorhydroxyquinoline 1% w/w, Clobetasol propionate 0.05% w/w,Gentamicin sulphate 0.10% w/w, eq to gentamicin 0.10% w/w,chlorocresol 0.10%w/w cream

Date: January 7, 2022